# 429/2022 U obradi

Podnesena: 2022-08-14 12:35:49
Podnio:
Tekst prijave: Na terenu katastarke parcele 257/1 Dobrota 1 (List nepokretnosti 1502) nalaze se 3 visespratna objekta. U listu nepokretnosti ove katastarske parcele 257/1 objekti nisu upisani (jedino su upisani pasnjak i sume), stoga logicki pretpostavjam da vlasnik ne placa (i) ni porez na ova 3 objekta, (ii) ni porez na profit od izdavanja objekata, jer objekti ne postoje za Upravu za nekretnine. Molim da nadlezni organ Opstine Kotor preuzme zakonom predvidjene mjere kako bi se utvrdilo (1) zasto ovi pozamasni objekti nisu upisni u katastar Uprave za nekretnine kad postoje na terenu, i (2) da li vlasnik placa porez na ove objekte jer ako ne place to je znacajan gubitak za drzavnu kasu.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Ljuta bb

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije

Lista odgovora

2022-08-15 09:44:20

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48