# 158/2022 Zaključena

Podnesena: 2022-05-12 17:45:45
Podnio:
Tekst prijave: Pitanje za B. P. Sto se desava sa Dobrotom i kulturnom i prirodnom bastinom Dobrote? Odmah poslije psihijatrije niče zgrada i uklonjena je livada….na kamenarovice na magistrali je uklonjena suma i nicu zgrade…. Sto radi Opstina? Sto radi Unesco? Kako ovi ljudi grade? Sto radi Sekretarijat bastine i cemu sluzi?
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine

Lista odgovora

2022-05-13 12:21:11

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2022-05-19 08:34:43

Poštovani,

U vezi Vašeg pitanja koje se tiče građevinskih radova na lokaciji Kamenarovići i Sv. Matija nismo upoznati sa konkretnim projektima. Ovo iz razloga što Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine sprovodi procedure Procjene uticaja na životnu sredinu za određene vrste objekata, na osnovu Uredbe kojom nisu obuhvaćeni stambeni objekti.

U načelu, izgradnja objekata vrši se u skladu sa planskom dokumentacijom, u ovom slučaju sa Prostorno-urbanističkom planom Kotora, na koji je dobijena saglasnost UNESCO. Urbanističko tehnički uslovi za izradu projektne dokumentacije, osim podataka kao što su: namjena, gabariti, spratnost objekta itd., definišu i parametre kao što su materijalizacija fasade, oblikovanje krova, vrsta ogradnog zida, minimalni procenat zelenih površina na parceli... U tom smislu urbanizacija odnosno građenje objekata, na za to predviđenim lokacijama, definitivno podrazumjeva gubitak  travnatih i ostalih prirodnih površina. Nakon završetka radova na izgradnji i uređenju parcela te lokacije treba da budu u potpunosti uklopljene u okolna naselja i djelimično ozelenjene. 

Bojana Petković, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine