# 156/2022 Zaključena

Podnesena: 2022-05-10 20:39:35
Podnio:
Tekst prijave: U ulici Ramadanović u naselju Muo prekinut je jedan od vazdušnih kablova za uličnu rasvjetu.Sada u cijeloj ulici nema rasvjete a kablovi su nezaštićeni.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Ulica Ramadanović, Muo

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2022-05-11 08:34:50

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2022-05-11 13:26:03

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je jutros sanirana predmetna javna rasvjeta.

S poštovanjem,
 DIREKCIJA ZA UREĐENJE
 I IZGRADNJU KOTORA