# 56/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-09-03 14:59:27
Podnio: Dušan Vuleković
Tekst prijave: Ulica od doma zdravlja prema osnovnoj i srednjoj školi u Dobroti nema nikakvu saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine, upozorenja o blizini škole i slično. Auta su parkirana na trotoaru cijelom dužinom puta kuda prolazi veliki broj djece do škole i nazad, djeca su prinuđena da ih zaobilaze i izlaze na kolovoz. Da ne govorim o saobraćajnom kolapsu koji se događa svako jutro na tom potezu, jer je sasvim razumljivo da mnogi roditelji ne žele da puste djecu da se penju do škole tako neuređenom saobraćajnicom. Počinje još jedna školska godina a ništa se nije uradilo da se makar malo reguliše ovaj potez.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Put do ?kole u Dobroti

Komunalna policija

Lista odgovora

2017-09-04 10:20:04
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2017-09-05 14:26:35
Opština Kotor je po sprovedenoj javnoj nabavci i odabiru najpovoljnijeg ponuđača dana 19.08.2015 godine skopila Ugovor o izradi tehničke dokumentacije -projekta uređenja zona osnovnih škola sa firmom DOO "Lavian inženjering" Tivat. Glavni projekat zona osnovnih škola predat je u građanskom birou dana 29.02.2016 godine i zaveden pod brojem 16-2506/16. Na osnovu Neposrednog sporazuma o uslugama revizije na Glavni saobraćajni projekat uređenja Zona osnovnih škola implementacijom saobraćajno-tehničkih mjera broj 16-6121 od 05.05.2016 godine Sekratarijat za razvoj preduzetništva, komanlen poslove i saobraćaj je izabrao najpovoljnijeg ponuđača koji je u vremenski propisanom roku izradio navedenu revizuju i Glavni projekat prihvatio bez primjedbi. Dobijena je i Saobraćajna saglasnost Direkcije za saobraćaj koja je zavedena pod brojem 16-6943/16 od 31.05.2016 godine. Prijedlog Odluke o donošenju Glavnog saobraćajnog projekta uređenja Zona osnovnih škola implementacijom saobraćajno-tehničkih mjera usvojen je u Skupštini Opštine Kotor dana 26.08.2016 godine. Dana 06.09.2016 godine Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj se Dopisom broj 16-12699/16 obratio Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora sa zahtjevom da se u uto kraćem roku pristupi implementaciji navedenog projekta. Dalja nadležnost vezana za implementaciju navedenog projekta je na Direkciji za uređenje i izgradnju. Detaljnije informacije o toku realizacije projekta se nalaze u Dopisu upućenom Direkciji, koji Vam dostavljamo u prilogu.
2017-09-06 08:51:03
Obavještavamo Vas da će potrebna saobraćajna signalizacija i oprema u zoni OŠ "Narodni heroj Savo Ilić" u Dobroti, biti implementirana u II fazi realizacije "Glavnog saobraćajnog projekta uređenja zona osnovnih škola u opštini Kotor implementacijom saobraćajno-tehničkih mjera". U toku je priprema tenderske dokumentacije za realizaciju I faze gore navedenog projekta (gdje spadaju OŠ "V.Drobnjaković"-Risan, OŠ "V.Drobnjaković"-Morinj, OŠ "V.Drobnjaković"-Perast, OŠ "Ivo Visin"-Prčanj, OŠ "N.Đurković"-Radanovići i OŠ "N.Đurković"-Lastva Grbaljska), a realizacija II faze istog (gdje spadaju OŠ "Njegoš" na Benovu i Škaljarima, i OŠ "Narodni heroj Savo Ilić"-Dobrota), će uslijediti nakon izvođenja potrebnih pripremnih građevinskih radova vezanih za rekonstrukciju ulica i puteva u zonama pojedinih osnovnih škola. Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora.
2017-09-12 12:07:28
Odgovor podnosioca prijave: Poštovani, zahvaljujem se na blagovremenom i detaljnom odgovoru, jedino, nigdje nisam pronašao informaciju za kada je planirana realizacija te II faze projekta, što je upravo glavni motiv mog pitanja, i zapravo od vitalnog značaja za nas. Srdačno, Dušan Vuleković
2017-09-12 12:07:57
Poštovani, dostavljamo Vam odgovor na Vaše postavljeno pitanje po prijavi 179 koje se odnosi na traženje informacije za kada je planirana realizacije Glavnog saobraćajnog projekta. U bitnom ističemo da je potrebna rekonstrukcija postojeće i izgradnja dijela nove saobraćajnice u zoni OŠ "Savo Ilić" u Dobroti i Gimnazije Kotor u Dobroti nad kojom nadležnost ima Ministarstvo prosvete CG , te očekujemo odgovor od nadleznog resornog Ministarstva tj, saglasnost za gore pomenute radove. Nakon izrade pripremnih građevinskih radova vezanih za rekonstrukciju ulice i puta u zoni pomenutih škola usledice izgradnja, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni. S poštovanjem Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora