# 443/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-12-28 11:51:53
Podnio: Maja Mrđenović
Tekst prijave: Poštovani, kada će bazen u Kotoru da se profesionalizuje i da ima svoj sajt, kao i svaki drugi bazen, sa svim potrebnim informacijama i kontaktom? Kada će početi termini za plivanje za građanstvo, da li će ih biti više od jednog, da li će se početi prodavati godišnje karte? Kada će početi škola usavršavanja plivanja za odrasle, koju ima svaki bazen na svijetu? U Kotoru ne žive samo djeca, i odrasli imaju potrebu da kvalitetno provode vrijeme. Rekreacija opšteg građanstva mora imati prioritet nad sportskim treninzima na bazenu koji plaćaju građani.
Način obavještenja: email
Opis adrese: zatvoreni bazen Škaljari

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2022-02-23 09:57:37

Poštovani,

Planirano je od 01.03.2022.g. budu uvedeni termini za opšte  građanstvo.Obavještenje će biti istaknuto na sajtu Direkcije.

Sajt bazena sa svim informacijama i kontaktima će biti formiran kao dio sajta Direkcije.

Kursevi usavršavanja plivanja za odrasle nisu u nadležnosti Direkcije, već plivačkih klubova. Zahtjev u dijelu kursa za odrasle će biti proslijeđen plivačkim klubovima.

S poštovanjem,
  DIREKCIJA ZA UREĐENJE
  I IZGRADNJU KOTORA