# 440/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-12-25 10:08:03
Podnio: Ana Kadijevic
Tekst prijave: Nepropisno parkirana vozila! Moze li da se ostavi bar pola metra trotoara da djeca i odrasli bezbjedno stignu kud su naumili??????
Način obavještenja: email
Opis adrese: Trotoar preko puta Doma zdravlja

Komunalna policija

Lista odgovora

2022-01-04 08:13:00

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48