# 412/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-11-19 20:27:25
Podnio:
Tekst prijave: Dobrota donji put - na desnom zidu do Kokotove se nalaze dvije video kamere koje snimaju donji put i javne povrsine - dozvola da li je dobijena da nas svaki dan snima neko!?!?!??! Ukloniti ih treba
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2021-11-22 07:54:05

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2022-01-14 13:34:52

Prijava je proslijeđena nadležnom organu - Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

 
SLUZBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE