# 401/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-11-15 07:49:11
Podnio:
Tekst prijave: Tržnica u Risnu. Potrebno je češće čistiti.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Risan

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2021-11-15 08:14:57

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-11-18 13:41:03

Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,

Shodno prijavi građana broj: 401/2021 od 15.11.2021. godine obavještavamo Vas da Služba za inspekcijske poslove proslijedila Vašu inicijativu Komunlanom preduzeću na dalju nadležnost i postupanje.

 

S poštovanjem,

Služba za inspekcijske poslove

2022-03-23 12:14:29

Zakupci dnevnih tezgi na risanskoj pijaci su u obavezi nakon pijačnog dana da uklone svoje stvari, a radnici našeg Društva koji su zaduženi za održavanje pijace u Risnu, redovno uklanjaju otpad i čiste pomenutu lokaciju, po završetku radnog vremena.

JKP