# 386/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-11-01 07:42:21
Podnio: ⁨Sanja⁩
Tekst prijave: Postovani, Na kosarkaskom terenu na Plagentima su polomljena metalna vrata. Prije pola sata su pala na nogu jednom djecaku. (petak, 29.10) Molim Vas da provjerite i sklonite ih kako ne bi jos neko nastradao.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Plagente

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2021-11-01 07:42:49

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-11-01 10:03:47

Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,

Shodno prijavi građana broj: 386/2021 od 01.11.2021. godine obavještavamo Vas da je predmetna nepravilnost proslijeđen Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora na dalju nadležnost i postupanje.

 

S poštovanjem,

Služba za inspekcijske poslove