# 323/2021 U obradi

Podnesena: 2021-09-09 22:51:59
Podnio: Marina
Tekst prijave: Da li se može nešto uraditi po ovom pitanju jer izlazak sa ove strane i nisko rastinje-žbunje je užas za šofere a sa drugog izlaza smeta niska tabla -Ina pored voli marketa. Hvala
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2021-09-10 07:48:13

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48