# 311/2021 U obradi

Podnesena: 2021-09-03 08:59:22
Podnio: Nikola Biskupović
Tekst prijave: Poštovani , interesuje me kada će prevoznik Blue Line da uvede djački autobus za djecu koja od Stoliva putuju u škole u Kotoru ? Redovni autobus ide dosta rano i djeca kada idu sa njim stižu u školu i do 45min ranije... dok prevoznik uredno prodaje đačke pretplatne karte.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Muo

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj

Lista odgovora

2021-09-03 09:02:37

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48