# 310/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-09-03 00:27:32
Podnio:
Tekst prijave: Sve više mladih gine u saobraćajnim nesrećama! Šta Opština radi po pitanju ovoga? Šta radi kancelarija za prevenciju rizičnih ponašanja i kancelarija za mlade? Gdje se mogu pogledati njihove aktivnosti i indikatori uspješnosti? Kada kažem indikator uspješnosti, to se odnosi na zaista uspješnost akcije, a ne broj medijskih objava o samoj akciji kako volite da stavite u planovima koje pravite. Smatrate li da pravi ljudi rade na tim pozicijama i da lokalna zajednica ima koristi od njih? Preuzimate li odgovornost za neuspjeh i nemar u osvješćavanju društva povodom ovoga? Omladina bježi odavde, bilo da su odlivi mozgova, samoubistva, saobraćajne nesreće, krimi rad… odoše svi. #RestInPis
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti

Lista odgovora

2021-09-03 08:25:17

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-09-06 10:28:21

Odgovor po prijavi #310/2021

 

            Na osnovu mail-a koji je dostavljen Kancelariji za prevenciju, RE populaciju i rodnu ravnopravnost, dana 03.09.2021.godine, pristupili smo službenoj dužnosti i u daljem tesktu dostavljamo tražene odgovore.

            Opština Kotor kroz Kancelariju za prevenciju, RE populaciju i rodnu ravnopravnost, a u saradnji sa policijom, nastavnicima, mladima koordiniše i predlaže aktivnosti koje bi spriječile sve češće saobraćajne nesreće. Kao neko čija je osnovna djelatnost direktan rad sa mladima iz osjetljivih kategorija, razumijemo i dijelimo zabrinutost i radimo sve što je u našoj ingerenciji: preventivni rad sa nastavnicima ( mjesečni  sastanci sa delegiramnim nastavnicima), edukacija mladih kroz preventivne programe (primarna prevencija u osnovnim školama , prevencija u zajednici za srednjoškolce), a sve sa ciljem da osnaženi mogu reagovati po ovim osjetljivim pitanjima.

            Imamo uspostavljenu saradnju sa Upravom policije – OB Kotor u sprovođenju akcije kontrole služenja alkohola maloljetnim licima. Tokom ljeta, kada je povećan broj nesreća, organizovali smo tribinu,,Jedan u milion’’,  na temu bezbjednost mladih u saobraćaju .

            Jedina smo  lokalna samouprava u Crnoj Gori koja  ima model kontinuiranog rada u svim vaspitno-obrazovanim institucijama, tako da na godišnjem nivou oko 350 mladih ljudi (4 radionice mjesečno) prođe programe jačanja socijalnih vještina kako reći NE izazovima i kako odgovorno brinuti o sebi i o svom zdravlju.

            Ono što bi takođe naglasili jeste program vršnjačke edukacije. Već deset godina obučavamo vršnjačke edukatore, jer smo prepoznali smo značaj ovog vida rada i uključili ga u redovan preventivni program . Obzirom da naše programe najčešće prolaze mladi koji se nalaze u osjeljivoj uzrasnoj grupi (često se radi o maloljetnim licima ), štiteći njihova prava i interese, pojedine rezultate svoga rada nemamo mogućnost iznositi javno.

            Servis koji se takođe nudi kroz Kancelariju, i jedini je model u našoj Državi, jeste Savjetovalište namijenjeno maloljetnim počiniocima krivičnih djela koje procesuira Centar za socijalni rad koristeći Kancelariju kao mjeru za resocijalizaciju maloljetnika.Osim ovog servisa, Savjetovalište se bavi tretmanom zavisnika I njihovih porodica. Ono što je takođe novina je i besplatna telefonska linija , dostupna 24časa.

Rad  Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnoti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost je potpuno transparentan.

            Pozivamo sve zainteresovane građane da nam se sa konstruktivnim idejama i predlozima kako prevenirati prepoznate rizike obratite direktno na mail: prevencija@kotor.me ili na telefon 032/302-724.