# 27/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-08-14 23:40:37
Podnio:
Tekst prijave: Dvije zgrade sa oko 40 stanova, a jedan kontejner. Mještani čistili par puta, al iz Komunalnog neće, pokupe kontejner i to je sve. Smeće se trenutno nalazi na posjedu stambene zgrade.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Kamp, kod Buenaviste

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2017-08-14 23:41:02
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2017-08-16 15:04:32
doo Komunalno Kotor krenulo u realizaciju čišćenja na navedenoj lokaciji.
2017-08-17 14:27:02
Radnici doo Komunalno Kotor izvršili čišćenje navedene lokacije.