# 26/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-08-14 23:31:14
Podnio:
Tekst prijave: Nepropisno parkiranje.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Tabačina

Komunalna policija

Lista odgovora

2017-08-14 23:35:11
Prijava proslijeđena Komunalnoj Policiji, nakon čega su službenici iste izašli na navedenu lokaciju i kaznili nepropisno parkirana vozila.