# 24/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-08-14 01:28:04
Podnio: Srđan Dragomanović
Tekst prijave: Na potezu magistralnog puta kroz Dobrotu, od UNIQUA osiguranja u Dobroti(skretanje na III put sa magistrale) pa do zgrada "Tri pendreka" red stubova javne rasvjete već 3 noci ne radi.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Dobrota

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2017-08-14 10:05:23
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2017-08-15 10:54:37
Radnici Direkcije izašli na navedenu lokaciju i otklonili kvar na redu stubova javne rasvjete.