# 202/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-07-20 14:27:25
Podnio: Ante Duhović
Tekst prijave: U saznanju sam da će se zelena pijaca smestiti na parkingu ispred zgrade na Plagentima preko puta Arome. I ovako nemamo dovoljno parking mjesta i borimo se za svako mjesto tako da je lokacija potpuno neadekvatna.Na donjem putu prema Biologiji mora postoji prazan prostor koji služi vlasnicima pasa za obavljanje fizioloških potreba njihovih ljubimaca, koji može biti iskorišten za pijacu.Mislim da se treba razmisliti dobro o lokaciji pijace,jer na ovaj način nam smanjujete kvalitet života u ovom dijelu grada. I još da dodam da će se saobraćaj odvijati otežano, kao i što se do sada odvijao zbog "divlje pijace". Nadam se da su ovi argumenti dovoljni da premjestite pijacu na bolju lokaciju koja neće ugrožavati kvalitet života građana.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Dobrota SP-90

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2021-07-21 07:58:30

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2022-03-23 12:22:06

Sekretarijat za Urbanizam Opštine Kotor je donijelo odluku o lokaciji postavljanja zelene pijace na Plagentima. 

JKP