# 194/2021 U obradi

Podnesena: 2021-07-15 13:23:28
Podnio: Drljevic Aleksandar
Tekst prijave: Opstinski put koji vodi sa magistrale na donji puu dijelu Oparenog brijega je zarastao u siblje i nije moguce normalno ga koristiti. S obzirom da dosta gradjana, turista i Dj ece ga koriste svakodnevno, smatrako da ga treba ocistiti.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Dobrota bb

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2021-07-16 09:49:58

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48