# 171/2021 U obradi

Podnesena: 2021-07-06 09:45:49
Podnio: Stefan
Tekst prijave: Poštovani, Da li možete da organizujete akciju čišćenja šetališta u Dobroti (cijelo šetalište od bazena pa sve do Biologije mora). Šetalište je mnogo prljavo, cijelom dužinom su prosute kafe, sokovi, sladoledi kao i zalijepljene žvake. Dok hodam lijepi mi se djon patike za ploče. Akciju npr. možete organizovati sa Službom zaštite i spasavanja jer ista posjeduje opremu kako bi pod pritiskom efikasnije odstranili mrlje sa šetališta. Hvala!
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Dobrota - Ul I Bokeljske brigade

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2021-07-06 09:47:21

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48