# 170/2021 U obradi

Podnesena: 2021-07-06 08:06:30
Podnio: Katica Petrović
Tekst prijave: Molim nadležne da reaguju i konačno uklone smeće i grane koje se nalaze u Stolivu više od mjesec dana !!!
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2021-07-06 08:23:07

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48