# 167/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-07-03 11:05:08
Podnio: Tatjana Rajic
Tekst prijave: U parku Slobode na igralistu polomljena je ljuljaska i klackalica. Bilo bi dobro da se to popravi. Hvala.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Park Slobode Kotor

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2021-07-06 07:49:19

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-07-19 11:54:11

Poštovani,

U toku ove sedmice biće sanirana ljuljaška i klackalica.

S poštovanjem,
 DIREKCIJA ZA UREĐENJE
 I IZGRADNJU KOTORA
2021-09-03 07:59:14

Poštovani,

Sanirano je dječije igralište u praku Slobode, po predmetnoj prijavi.

 
S poštovanjem,
 DIREKCIJA ZA UREĐENJE
 I IZGRADNJU KOTORA