# 166/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-07-02 22:42:37
Podnio: Tatjana Rajic
Tekst prijave: Ako i dalje vazi infromacija da je NA LOKACIJAMA BENOVO 1 I ŽUTA PLAŽA 1 ZABRANJENO KUPANJE bilo bi dobro da se nađe način da turisti, koji ne prate objave na lokalnim medijima, budu upozoreni vezano za ovu informaciju kako se ne bi zarazili https://radiokotor.info/clanak/drustvo/na-lokacijama-benovo-1-i-%C5%BDuta-pla%C5%BDa-1-zabranjeno-kupanje,-voda-lo%C5%A0eg-kvaliteta/0
Način obavještenja: email
Opis adrese: Plaže

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2021-07-06 07:44:23

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-07-07 08:14:32

Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,

Shodno prijavi građana broj: 166/2021 od 02.07.2021.godine obavještavamo Vas

da je sa navedenom problematikom upoznata nadležna inspekcija – Odsjek za inspekciju za vode uprave za inspekcijske poslove.

 

S poštovanjem,

Služba za inspekcijske poslove