# 164/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-07-02 12:20:36
Podnio:
Tekst prijave: Poštovani, Da li vlasnik lokala Kadena na Donjem putu ima dozvolu da danima kada organizuju svirku sa mobilijarom zauzmu cijelu pontu naspram lokala? Hvala.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Dobrota- Donji put, Kadena

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2021-07-02 12:22:20

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-07-23 08:31:18

Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,

Shodno prijavi 164/2021 od 02.07.2021. godine obavještavamo Vas da je inspektor Službe za inspekcijske poslove izašao na predmetnu lokaciju i dao ukaz odgovornom licu da ukloni predmetnu nepravilnost. Pored navedenog odgovorno lice je novčano sankcionisano prekršajnim nalogom.

 

S poštovanjem,

Služba za inspekcijske poslove