# 156/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-06-30 16:21:10
Podnio:
Tekst prijave: Veliki ekran na zgradi Lovćen osiguranja već godinama nije u upotrebi, a izuzetno je ružan i narušava pejzaž. Predlažem da utičete da se isti skloni ako ne služi već ničemu.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2021-07-02 10:25:04

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-07-23 08:29:23

Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,

Shodno prijavi 156/2021 od 30.06.2021. godine obavještavamo Vas da je inspektor Službe za inspekcijske poslove izašao na predmetnu lokaciju te u razgovoru sa odgovornim licem Lovćen osiguranja došao do saznanja da navedeni ekran već neki period ne radi, te da će pokušati da ga poprave.

 

S poštovanjem,

Služba za inspekcijske poslove