# 144/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-06-25 07:40:19
Podnio: Maja
Tekst prijave: Poštovani, Pišemo Vam sa nadom i uz veliku molbu da ćete uzeti na razmatranje sledeće: Od juče na ponti u Dobroti, broj 578 , poznatoj kao „Galebova ponta“ zabranjen je pristup građanima. Zastrašujuća crna kapija, postavljena još od ranije, od juče se udružila sa metalnim šipkama, konopima i tablom sa natpisom PRIVATE-NO BOARDING, kao i sa komunalnom inspekcijom, da svi zajedno tjeraju zbunjene kupače (lokalno stanovništvo i djeca) sa javne površine. Galebova ponta predstavlja tipičan primjer kamenih ponti sa dušom u Boki, kaja je srasla sa mjestom i stanovnicima, kako domaćim, tako i sa gostima koje privlače takva mjesta (koliko ih još ima?!) i kojima se sa radošću vraćaju. Ponte su javno dobro – da li se javno dobro može dati u zakup? Juče, komunalna inspekcija, koja je došla po pozivu nekog „zabrinutog građanina“, djelovala je u korist zakupca, upućujući kupače cit. „da se idu kupati na neku privatnu pontu, jer je ova javna“ (?!). Opsirnije u poslatom mailu!
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Galebova

Komunalna policija

Lista odgovora

2021-06-25 07:40:49

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-07-06 07:37:19

Poštovani,

Postupajući po prijavi broj 144 /2021 od 25.06.2021. godine, primljenoj putem Sistema 48 Komunalna policija je izvršila neposredni komunalni nadzor na lokaciji Dobrota 9.1 i sačinila Službenu zabilješku broj : 1302-29/21. Komunalni nadzor je vršen u 12:30 sati dana 30.06.2021.godine, kada je konstatovano da stranka  posjeduje Ugovor o korišćenja morskog dobra broj 0209-1376/1 od dana 08.05.2020. godine. U datom Ugovoru od strane JPMD navedeni su uslovi za opremanje i organizaciju pomenutog pristaništa u kojem je navedeno da se prirodno ili vještački ogradi cijeli kopneni dio zahvata, čime se spriječava nekontrolisani ulaz, a što je predmet navedene prijave od strane građana.

U prilogu Zapisniku sačinjene su fotografije sa lica mjesta-pristaništa, kao i kopija Ugovora o korišćenju morskog dobra.

 

Srdačan pozdrav.

Komunalna policija