# 136/2021 Zaključena

Podnesena: 2021-06-15 15:48:30
Podnio: Petar Bukilica
Tekst prijave: Vjetar je oborio stub stare javne rasvjete na stepenistu koje vodi od zgrada Jugooceanije do Žute plaže u Dobroti. Stub je naslonjen na obližnje drvo koje je spriječilo potpuno obaranje i stalna je rijetnja za pješake koji prolaze ispod njega. Potrebno je u što hitnijem roku ukloniti stub da bi se spriječile ozbiljne posljedice.
Način obavještenja: sms
Opis adrese: Dobrota, stepenište iznad Žute plaže

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2021-06-16 07:48:17

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-06-29 08:55:17

Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,

Shodno prijavi gospodina Petra Bukilice broj: 136/2021 od 15.06.2021. godine obavještavamo Vas da je predmetna nepravilnost otklonjena.

 

S poštovanjem,

Služba za inspekcijske poslove