# 56/2021 U obradi

Podnesena: 2021-02-22 13:21:43
Podnio:
Tekst prijave: Za Direkciju Postovani na prosirenju kod Manastira Banja izmedju Risna i Perasta, postoje 4 nove klupe na koje je otuđeno ili polomljeno sva 4 naslona. Fotografije u prilogu. Molim za adaptaciju.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Proširenje kod manastira Banja

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2021-02-22 14:03:24

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnom organu.

Vaš Sistem 48

2021-02-26 11:14:29

Poštovani,

Predmetne klupe su u nadloženosti morskog dobra.

S poštovanjem,
 DIREKCIJA ZA UREĐENJE
 I IZGRADNJU KOTORA