# 55/2021 U obradi

Podnesena: 2021-02-22 12:40:57
Podnio: Krsto Vulović
Tekst prijave: Zaštitne zidovi oko kontejnera je oštetio kamion komulanog.Okolina kontejnera je zatrpana smećem jer vjetar raznosi smeće zbog nedostatka zida.Fotografije su u prilogu.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Muo, ulica Ramadanović

Služba za inspekcijske poslove

Lista odgovora

2021-02-22 13:58:37

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnom organu.

Vaš Sistem 48

2021-03-01 14:17:27

 

Predmet: Obavještenje

 

Poštovani,

Shodno prijavi gospodina Krsta Vulovića  broj: 55/2021  od  22.02.2021. godine vezano za oštećenje zaštitnih zidova kod kontejnera na lokaciji ul. Ramadanović, Muo obavještavamo Vas:

da je Služba za inspekcijske poslove izašla na predmetnu lokaciju i konstatovala navedenu nepravilnost. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja Služba za inspekcijske poslove obavijestila je DOO ,,Komunalno Kotor’’ da preduzme odgovarajuće mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se predmetna nepravilnost otklonila.

 

S poštovanjem,

Služba za inspekcijske poslove