# 10/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-08-07 11:45:29
Podnio: neko kome je bitno
Tekst prijave: Parking distribucije obrastao u šumu i smeće koje daje lijepu sliku kad se izlazi iz starog grada
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Taba?ina

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2017-08-07 11:58:14
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2017-08-08 14:28:08
Komunalna inspekcija izvršila je inspekcijsku kontrolu na predmetnoj lokaciji, konstatovano je da je dvorište pomenute zgrade okošeno, uklonjeno je kompletno nisko rastinje u istom. Jedina nepravilnost koja se mogla konstatovati je ostavljanje nekoliko kubika šuta, za koji je dat nalog za uklanjanje odgovornom licu i isto će biti uklonjeno do kraja sedmice.
2017-08-09 13:49:32
Odgovor doo Komunalno Kotor: Rastinje na parkingu ispred elektrodistribucije će biti uklonjeno kada ekipa bude na terenu, smeće se čisti redovno i kupi. Čak smo imali i vanredne intervencije, zbog same lokacije nam je otežan rad pa ovim putem apelujemo vozilima da ne blokiraju kante za otpatke jer nam otežavaju pražnjenje istih.