# 47/2021 U obradi

Podnesena: 2021-02-11 19:19:27
Podnio: Kamenarovići
Tekst prijave: N/R Direkciji Poštovani, Ponovo se otvorila rupa na asfaltu koju ste prije par dana sanirali na magistralnom putu iznad palate Kamenarović. S poštovanjem,
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Kamenarovići

Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

Lista odgovora

2021-02-12 08:01:44

Poštovani,

Vaša prijava je proslijeđena nadležnoj službi.

Vaš Sistem 48

2021-02-18 08:50:47

Predmet: Obavještenje 47/21

 

Poštovani,

Shodno prijavi građana/ke  broj: 47/21 od 12.02.2021. godine obavještavamo Vas da će stručna služba Direkcije izaći na predmetnu lokaciju odnosno na magistralnom putu iznad palate Kamenarović i utvrditi neophodne mjere za sanaciju.

S poštovanjem,

VD DIREKTORA

Snežana Jovanić, dipl.inž. građ