# 9/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-08-07 11:43:12
Podnio: neko kome je bitno
Tekst prijave: Kako je nivo vode nizak tj skoro i da je nema, iskočilo je smeće što daje ružnu sliku Valjalo bi očistiti smeće iz Škurde.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: taba?ina

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2017-08-07 11:57:40
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2017-08-09 13:58:10
Odgovor doo Komunalno Kotor: Upoznati smo sa stanjem rijeke Škurde i nečistoće, i taj dio će biti realizovan kada ekipa bude na tom potezu, a to je najkasnije za dan ili dva.
2017-08-14 14:42:27
Radnici doo Komunalno Kotor izašli na lokaciju, i izvršili čišćenje Škurde, i košenje i čišćenje dijela uz riječni kanal.
2017-10-11 13:14:58
Stanje nakon čišćenja.