# 8/2017 Zaključena

Podnesena: 2017-08-05 23:00:17
Podnio: Zlatko Moškov
Tekst prijave: Magistralni drenažni kanal je začepljen prljavštinom i travom tako da sad, kad su velike suše, voda prelazi na magistralu (vidi sliku). Trava koja izraste iz tog kanala i preko 1 m visine se kosi, ali, već godinama, niko ne čisti kanal. Komunalni čistač prolazi tuda svakodnevno i čisti uz magistralu, ali realno ovo nije posao za jednoga čovjeka. Možda kad se jednom detaljno očisti, čistač može dnevno održavati da se ne nakupe naslage zemlje i raznorazne prljavštine sa magistrale.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Magistralni put Kotor-Risan, sa desne strane prema Risnu, Dobrota, prije kampa, preko puta Stomatolo?ke ordinacije "Vu?eti?".

Javno Komunalno Preduzeće

Lista odgovora

2017-08-07 10:32:14
Prijava proslijeđena nadležnoj službi.
2017-08-07 14:49:40
Dat nalog Komunalno doo Kotor da izvrši čišćenje magistralno-drenažnog kanala preko puta Stomatološke ordinacije "Vučetić".
2017-08-09 10:31:55
Magistralni drenažni kanal na putu Kotor - Risan, preko puta ordinacije Vučetić uspješno očišćen i završen.
2017-08-09 17:04:50
Odgovor podnosioca prijave: Po meni, posao nije završen do kraja. Vidio sam da su radnici Komunalnog čistili juče i danas i očistili veliki dio magistralnog kanala, na čemu vam zahvaljujem. Ko god da je vršio nadzor promaklo mu je da je ostalo još dosta da se očisti, a dio kanala ispod prilazne rešetke nije očišćen, pa se sada voda skuplja prije rešetke (vidi sliku). Radnicima je bilo rečeno da treba podići rešetku i očistiti ispod nje, što nije učinjeno. Očigledno je da je prolaz vode kroz kanal smanjen usled pješčanog nanosa. Možete zamisliti koja količina vode će proticati kroz kanal za vrijeme obilnijih padavina. Napominjem da ni prijava, ni ova moja intervencija nema za cilj ličnu korist, već, dobronamjerno, iz ličnog iskustva, opštedruštvenu korist u sprečavanju saobraćajnih nezgoda, koje se dešavaju na ovom dijelu puta, zbog vode na putu.
2017-08-09 17:20:05
Odgovor doo Komunalno Kotor: Jutros je ekipa ponovo bila na terenu. Rešetka je zaglavljena i bit će u skorijem vremenu pomjerena, tako da se ostatak radova može završiti kako je i predviđeno. Takođe smo upoznati i sa drugim problemima na tom području.
2017-08-16 10:42:12
U vezi moje prijave #122, a povodom odgovora doo Komunalno Kotor, interesuje me kad ce biti „skorije vrijeme“ i do kojeg vremenskog roka je „predviđeno“ da se završi ostatak radova. Evo je prošlo sedam dana od njihovog odgovora, a niko se nije pojavio da nastavi radove.
2017-08-18 14:52:59
Direkcija izdala nalog doo Komunalno Kotor za izvršenje završetka radova na magistralnom kanalu.
2017-08-18 15:47:33
Radnici doo Komunalno Kotor izvršili završetak radova na magistralnom kanalu.
2017-08-21 08:27:38
Poštovani, E tek sada može se reći da je kanal očišćen.Potvrđujem da možete zaključiti prijavu.Hvala na brzom reagovanju.Ova moja prijava potvrđuje da Sistem 48 uspješno radi, te vam želim uspjeha u daljem radu. Srdačan pozdrav Zlatko Moškov