# 132/2020 Zaključena

Podnesena: 2020-10-29 15:08:42
Podnio:
Tekst prijave: Postovani, u Rakitama su postavljeni lezeci policajci. Stanje puta u naselju je grozno, puno rupa, sahte koje nisu u nivou puta i na sve to su dodati lezeci policajci. Ulazak u naselje je otezan jer je jednosmerna ulica koja je nekad bila dvosmerna, stvara se kolona na magistrali i u naselju zbog otezanog prilaza. Auta svaki dan koriste skoro svi stanari prelazeci preko rupa a sada i lezecih policajaca. Potrebno je asfaltirati put, postaviti sahte u ravni sa putem pa onda staviti lezece policajce a ne da svi mi unistavamo svoje automobile jer nekoga mrzi da radi svoj posao. Nadam se da ce Rakite dobiti staru dvosmernu ulicu i normalan put koji se moze koristit!
Način obavještenja: email
Opis adrese: Rakite

Pitanje opštini

Lista odgovora

2020-11-05 10:03:48

Poštovani,

Vaša prijava će biti proslijeđena nadležnim službama i organima. Nadamo se da ćete odgovore dobiti u najkraćem roku, te da će svi nedostatci za čije otklanjanje postoji osnova kao i mogućnost biti procesuirani.

Uz izvinjenje zbog kašnjenja u odgovoru, kao i postupanju, srdačno Vas pozdravljamo.

Vaš Sistem 48

2020-11-26 11:25:49
Predmet: Obavještenje 131/20 i 132/20
Poštovani,
Shodno prijavi građana/ke broj: 131/20 i 132/20 od 10.11.2020.godine obavještavamo
Vas da je kao kapitalna investicija planirana rekonstrukcija ulice kroz Rakite na osnovu
revidovanog glavnog projekta, te će se kroz navedenu rekonstrukciju sanirati kompletna
ulica u Rakitama, a naselje će dobiti saobraćajnicu prema detaljima iz planskog
dokumenta.
S poštovanjem
DIREKTOR
Mrdak Zoran
Dostavljeno:
Sistemu 48h
a/a