# 120/2020 Zaključena

Podnesena: 2020-09-10 08:16:18
Podnio:
Tekst prijave: Poštovani, molim nadležne službe da pri nestancima vode, barem onim koji nisu unaprijed najavljeni kao što je današnji veći kvar od Tabačine do Risna, u ugrožena naslja urgentno postave cistijerne sa vodom. Naime, većina građana nije u mogućnosti da kupuju vodu ni za piće, a kamoli ostale potrebe. Takođe Vas molim da izvršite pritisak na JP Vodovod da građane blagovremeno obaviještava o izmjeni plana restrikcija, a ne tik pred izmjenu ili čka malo nakon toga.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Ostalo