# 89/2020 Zaključena

Podnesena: 2020-07-25 21:51:55
Podnio:
Tekst prijave: Da li vlasnici kafica Che nova? imaju dozvolu da sa stolovima zauzimaju ponte? Dobrota, Donji put, kafic Che nova.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalni problem

Lista odgovora

2020-07-27 09:55:03
Poštovana,
 
Služba za inspekcijske poslove, će izvršiti inspekcijsku kontrolu vezano za predmetnu nepravilnost i ako smatramo da vlasnici predmetnog ugostiteljskog objekta nemaju dozvolu za postavljanje mobilijara terase na ponti, ali to ćemo kajbolje utvrditi izlaskom na navedenu lokaciju i uvidom u dokumentaciju izdatu od strane JPMD - Budva, nakon kontrole bit ćete o svemu u cjelosti obaviješteni.
 
Srdačan pozdrav,
 
2020-07-27 09:56:51
Poštovana,
 
izvršena je inspekcijska kontrola vazano za postavljanje mobilijara terase na ponti u Dobroti, konstatoavana je nepravilnost postavljanja istog i dat je nalog za ujklanjuanje u najkraćem mogućem roku, s tim što moram napomenuti da se ovdje ne radi o ugostiteljskom objektu "CHE NOVA" , već je mobilijara postavljen od strane ugostiteljskog ibjekta "Kadena".
 
Srdačan pozdrav,