# 85/2020 Zaključena

Podnesena: 2020-07-20 10:01:15
Podnio: Mještani Morinja
Tekst prijave: U centru Morinja kod skretanja za kafić Tramontana a ujedno se i skreće za osnovnu školu je oštećen trotoar,koji se treba popraviti. Nadamo se da će se odraditi navedena popravka,jer ovakvo stanje nije dobro.Zahvaljujemo se unaprijed na saradnji i otklanjanju ovog problema.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Morinj

Komunalni problem

Lista odgovora

2020-07-29 10:53:53
Poštovani,
 
Shodno prijavi građana/ke broj: 85/20 od 23.07.2020.godine obavještavamo Vas da je Direkcija izdala nalog Izvođaču i da su radovi na trotoaru u Morinju u toku.