# 80/2020 Na čekanju

Podnesena: 2020-07-13 08:32:24
Podnio: NVO Nasa akcija
Tekst prijave: 3. maja 2020 godine prijavilli smo vec gradnju ilegalne ponte na lokaciji ispred MUP na Muo. Tada je sve uredno provjereno sa JU Morsko dobro i prijavljeno relevantnim sluzbama. Od tada do danas se nasipanje nastavlja, Sljunak se polako prebacuje preko kamenja, jos je kamenja doneseno. Molm da reagujete zaustavite dalju betonizaciju na ovo lokaciji.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Muo bb.

Komunalni problem