# 76/2020 Zaključena

Podnesena: 2020-07-03 09:56:55
Podnio: Mještanin Morinja
Tekst prijave: U Morinju na lokaciji na terenu za fudbal su klupe u veoma lošem stanju.Roditelji kada dovedu djecu da se igraju nemaju gdje da sjednu jer su talpe satrulile a neke se jedva drže na stare i dotrajale šarafe, a potrebno je i ofarbati klupe. Isto stanje klupa je na malom šetalištu u Morinju.Nadamo se da će Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora popravit klupe da bi mještani mogli da ih koriste.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Morinj

Komunalni problem

Lista odgovora

2020-07-08 09:06:35
Poštovani,
 
Shodno prijavi građana/ke broj: 75/20 i 76/20 od 06.07.2020. godine obavještavamo Vas da je u toku procedura nabavke parkovskih klupa. Nakon nabavke parkovskih klupa izvršiće se zamjena prakovskih klupa u Morinju po predmetnoj prijavi.
2020-07-08 09:07:13
Poštovani,
 
Shodno prijavi građana/ke broj: 75/20 i 76/20 od 06.07.2020. godine obavještavamo Vas da je u toku procedura nabavke parkovskih klupa. Nakon nabavke parkovskih klupa izvršiće se zamjena prakovskih klupa u Morinju po predmetnoj prijavi.