# 75/2020 Zaključena

Podnesena: 2020-07-03 09:51:01
Podnio: Mještanin Morinja
Tekst prijave: U Morinju na lokaciji na terenu za fudbal su klupe u veoma lošem stanju.Roditelji kada dovedu djecu da se igraju nemaju gdje da sjednu jer su talpe satrulile a neke se jedva drže na stare i dotrajale šarafe, a potrebno je i ofarbati klupe. Isto stanje klupa je na malom šetalištu u Morinju.Nadamo se da će Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora popravit klupe da bi mještani mogli da ih koriste.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Morinj

Komunalni problem