# 73/2020 Zaključena

Podnesena: 2020-06-30 19:44:20
Podnio: anonimna
Tekst prijave: pitanja za gradonacelnika aprcovica: 1. zasto kotorani placaju najskuplji kubik vode u kotoru? 2. zasto i ovo ljeto imamo restrikcije vode? 3. zasto danima voda nije za upotrebu i pice? nemamo para da kupujemo vodu i da je jos placamo vodovodu sa svim gubitcima na mrezi. predlog, stavite ovo kao problem u resenje u vasoj kampanji krajem avgusta. nezadovoljan gradjanin
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Opstina Kotor

Pitanje opštini

Lista odgovora

2020-07-03 13:10:29
1
Zašto Kotorani plaćaju najskuplji kubik vode u Kotoru?
Odgovor: Nezadovoljni građanin je vjerovatno mislio da je cijena kubika vode u Kotoru najveća u
Crnoj Gori, što ne odgovara istini. Naime, cijena kubika vode u odnosu na kubik vode u Kotoru je
veća recimo u Budvi (1.58€ /m3). Na cijenu kubika vode, a na koju je dala saglasnost Skupština
opštine Kotor, prvenstveno utiču troškovi poslovanja preduzeća skopčani sa objektivnim uslovima
privređivanja, a koji se odnose dominantno na troškove održavanja vodovodnog sistema .Radi
tačne informacije, vodovodni sistem u Kotoru čine: 6 izvorišta sa 12 vodozahvata, 4 glavne
pumpne stanice, 3 prepumpne stanice, 2 buster stanice, 14 distributivnih rezervoara zapremine
9820 kubika, potisni tranzitni cjevovodi dužine 62,8km, glavni cjevovodi dužine cca 145 km te
distributivni cjevovodi dužine cca 200 km, odnosno preko 400 km vodovodne mreže. Problemi u
funkcionisanju su uglavnom skopčani sa zastarelošću cjevovoda I distributivne mreže, neadekvatan
razvoj i gubici u sistemu. Napred navedeno , pored troškova električne energije i amortizacije,
utiče na visinu cijene kubika vode koja je i po našem mišljenju relativno visoka.
2
Zašto i ovo ljeto imamo restrikcije vode?
Razlozi nijesu novijeg datuma, odnosno tiču se uobičajenih hidroloških prilika kada tokom ljetnje
sezone dolazi do zaslanjivanja izvorišta Škurda i vremenskog intervala do pojave vode i stavljanja u
funkciju Orahovačkih izvora, a projektovani kapaciteti Regionalnog vodovoda ( od 200 lit/ sec) ne
mogu da podmire potrebe građana Kotora. Uz to se nadodaju problemi smanjene izdašnosti
gornjogrbaljskih izvorišta , tako da je situacija sa vodosnabdijevanjem u sušnom periodu izrazito
problematična. Napred navedeno iziskuje potrebu uvođenja restrikcija da bi se koliko toliko
relativizovao pomenuti problem.
3
Zašto danima voda nije za upotrebu i piće?
Ne radi se o danima, nego o 4 dana kada voda sa izvorišta Tabačina zbog povećanog saliniteta nije
bila za piće ali jeste za tehničku upotrebu. Činjenica je da su potrebe grada za vodom cca 350
lit/sec, te da kao što je napomenuto nabavka vode od 200 l/sec iz Regionalnog vodovoda ne može
da podmiri naznačene potrebe. Isključenjem izvorišta u Tabačini gornje kote naselja u gradu, tj u
zalivskom dijelu opštine ostale bi i bez tehničke vode. Alternativa navedenom je snabdijevanje
vode iz Regionalnog vodovoda uz uvođenje restrikcije do pojave vode u Orahovačkim izvorima.
 
S poštovanjem,
Ovlašćeno lice
Ivo Magud