# 47/2020 Zaključena

Podnesena: 2020-05-03 17:41:36
Podnio: NVO Nasa akcija
Tekst prijave: Na Vrmcu kod Skaljarske tvrdjave deponirane su velike kolicine guma. Kako gore zive i Romi predpostavljamo da ce se paliti. Molimo vas da uklonite gume. Tu se nalazi i deponija gradjevinskog otpada.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Skaljarska tvrdjava, Vrmac

Komunalni problem

Lista odgovora

2020-05-13 12:39:48
Poštovani,
 
Shodno prijavi građana/ke broj: 47/20 od 07.05.2020.godine obavještavamo Vas da je tehnička služba Direkcije izdala nalog DOO „Komunalno" Kotor za uklanjanje deponovanih guma i građevinskog otpada na Vrmcu kod Skaljarske tvrđave po predmetnoj prijavi.