(potrebno unijeti i broj i godinu)
 • Danas 7 dana 30 dana
 • Sve


 • Ukupno pronađeno 2824

  # 398/2024 U obradi

  Podnešena: 2024-07-09 23:04:36
  Tekst prijave: Gomila drva poredjana na javni put, kp 705 Dobrota I, onemogucen pristup kolicima Kao i odbacena stara ves masina

  Služba za inspekcijske poslove

  # 397/2024 U obradi

  Podnešena: 2024-07-09 11:18:40
  Tekst prijave: Prijavljujem bukiranje ispred hostela 4u, na neprijavljeni privremeni objekat, radnice bez prijave i bez dozvole za rad...

  Služba za inspekcijske poslove

  # 396/2024 U obradi

  Podnešena: 2024-07-09 06:46:18
  Tekst prijave: Mislim da je vrijeme da se opet prosetate obalom i odlobodite zagradjdne ponte za gradjane. Bili ste toliko dobrih oko toga. Akciju pone treba ponoviti

  Služba za inspekcijske poslove

  # 395/2024 U obradi

  Podnešena: 2024-07-09 06:45:00
  Tekst prijave: Molim da se zabrani voznja motora po gradskom parku. Bookeri i skiperi jure po parku kao da je cesta.

  Komunalna policija

  # 393/2024 Zaključena

  Podnešena: 2024-07-08 22:55:11
  Tekst prijave: Muo, ulaz na ponti Lemajica, konop uklonjen a katanca nema. Pohvalr za Komunalnu inspekciju!

  Služba za inspekcijske poslove

  # 391/2024 U obradi

  Podnešena: 2024-07-08 21:09:06
  Tekst prijave: Bedemi su vec godinama samo djelimicno osvetljeni a i desni toranj Svetog Tipuna je u mraku. Kada cete rijesiti problem sa rasvjetom najzad

  Sekretarijat za Investicije

  # 389/2024 U obradi

  Podnešena: 2024-07-08 11:55:03
  Tekst prijave: Zbog parkiranih motocikala na putu jedva se moze ući na parking kod CEDIS-a. Pritom je nemoguće da se dva automobila mimoiđu.

  Komunalna policija

  # 387/2024 Zaključena

  Podnešena: 2024-07-08 10:27:18
  Tekst prijave: Pitanje za komunalnu inspekciju , kad će te konacno da uklonite nelegalan e privremene objekte u Perastu?

  Služba za inspekcijske poslove

  # 386/2024 U obradi

  Podnešena: 2024-07-08 08:12:12
  Tekst prijave: valjalo bi iskoristiti što je škurda presušila pa očistiti korito od smeća i zelenila

  Javno Komunalno Preduzeće

  # 384/2024 U obradi

  Podnešena: 2024-07-08 00:34:11
  Tekst prijave: Poštovani Predsjedniče, Obraćam Vam se za hitnu intervenciju u vezi građevinskih radova u Dobroti-Daošine za koje niste izdali saglasnost. Naime, investitor DOO "Montena" iz Podgorice, Vam se obratila zahtjevom za izgradnju podzida, potpornog zida na ulazu sa Treceg puta do kat.par. 1450/1 i 1456/1 KO Dobrota, za koje su dobili odobrenje na osnovu kojeg je Sekretarijat za urbanizam donio dva Rješenja za produženje radova. U jednom od tih rješenja koje sam imala na uvid br. UP/I 0303/24-1484 od 14.06.20204.godine, produzenje je izdato do 01.07.2024. godine. Na terenu se več 22 dana na osnovu Rješenja izvode radovi za koje niste dali odobrenje. Naime, investiror je zloupotrebio Vaše odobrenje i izvodio radove na objektima koji su već izgrađeni o čemu svjedoče fotografije sa terena. Uzasna buka, mašina, galama radnika koji su strani državljani u neposrednoj blizini mojeg doma remeti mir kako nas kao građana, tako i turista koji borave u Dobroti. Ono sto me posebno iritira je saznanje da Vi niste dali odbrenje za ove radove, a da se oni i dalje obavljaju, kao i da radove koje ste im odobroli nisu ni započeli. Očigledno je da je zloupotrebljena Opština Kotor i Vi, kao Presjednik koji je izdao dato odobrenje, na osnovu kojeg je doneseno Rješenje. Molim Vas da Služba za inspekcijske poslove u najhitnijem vremenskom periodu zaustavi radove koji se ne odnose na Vase odobrenje, za sto imaju legitimitet jer vrše nadzor na terenu, a Sekretarijat za urbanizam ukine Rješenje koje je izdato i zloupotrebljeno za izvođenje drugih radova. Fotografije lica mjesta i bliže informacije ću priložiti Službi za inspekcijske poslove, kako bi utvrdili stvarno činjenično stanje na terenu i zabranili ove radove već sutra 08.07.2024.godine. S poštovanjem, Snežana Perišić Dobrota - Daošine

  Komunalni problem