(potrebno unijeti i broj i godinu)
 • Danas 7 dana 30 dana
 • Sve


 • Ukupno pronađeno 2375

  # 97/2017 U obradi

  Podnešena: 2017-10-02 11:41:37
  Tekst prijave: Poštovani, Da li možemo dobiti 10 sadnica Oleandra i Lovorike kako bi dodatno oplemenili prostor u Rakitama. Dodatno da pitam i za sadnice žive ograde. Hvala.

  Javno Komunalno Preduzeće

  # 96/2017 Zaključena

  Podnešena: 2017-10-02 10:33:12
  Tekst prijave: Poštovani, Šaljem Vam sliku za uklanjanje nabacanih bandera u auto moto. Nakon, vrlo oštrih poruka i "opomena" od strane komunalne policije da ukoliko ne uklonimo automobile zbog izvođenja radova te da će slijedeći put biti napisana prijava, molim vas, da zbog ne počinjanja radova uklonite iste jer se građani Novog Naselja tu parkiraju. Hvala unaprijed.

  Skupština Opštine

  # 95/2017 U obradi

  Podnešena: 2017-09-29 14:51:15
  Tekst prijave: Predlažem da jednog komunalnog policajaca od više njih što stoje ispred glavnog ulaza u stari grad prelocirate na ulaz sa tabačine da reguliše parkiranje, zaustavljanje, istovaranje robe... svaki dan bar po nekoliko ekscesnih situacija...

  Sekretarijat za opštu upravu

  # 94/2017 Zaključena

  Podnešena: 2017-09-29 12:07:34
  Tekst prijave: Prijavljujem mnogo nepravilnosti u Starom gradu Kotoru koje nisu u skladu sa UP Stari grad. Razne zastave, reklame, police za vino na zidovima srednjevjekovnih fasada, frižideri sa pićima ispred prodavnica, razne sandučare oko ugostiteljskih objekata. Slikovno ću vam sve dočarati. Gotovo je nemoguće napraviti kvalitetnu fotografiju u Starom gradu bez raznih skalamerija, koje ne priliče ovom gradu. Sve su to repovi bivše vlasti, ali ovom prijavom, kao građanka obraćam se sistemu 48. Nakon čega ću istu predstavku predočiti novoformiranoj vlasti, Predsjedniku Opštine, Predsjednici Skupštine i Glavnom administratoru. Takođe napominjem u ovoj prijavi da ljudi ovdje dolaze da vide ono što nam je ostavljeno u nasleđe na čuvanje i njegovanje. Slika još mnogo i mnogo. Sasvim dovoljno za rad Komunalne inspekcije ili policije. Hvala na postojanju sistema 48 gdje naši snovi za ljepši Kotor - postaju stvarnost.

  Skupština Opštine

  # 93/2017 Zaključena

  Podnešena: 2017-09-29 11:19:29
  Tekst prijave: Poštovani, Želim da prijavim vezivanje brodova za ogradu koja nije predviđena za to. Ograda se sva iskrivila.

  Komunalni problem

  # 92/2017 Zaključena

  Podnešena: 2017-09-28 10:28:25
  Tekst prijave: 1) Nemoguće je ne primjetiti zaključanu ulicu u gradu Kotoru "Starom gradu Kotora"- da li su prava privilegovanih građana ili šta je u pitanju. Pitanje naslovljavam Komunalnoj inspekciji i Imovinskoj službi da li je izdata saglasnost da se neka ulica i prolaz može zaključati?! Slika govori sve. 2) Dio Trga od kina...pretvoren u privatnu terasu?! Molim za otvaranje predmetnog prolaza i uklanjanje kapija .

  Skupština Opštine

  # 91/2017 U obradi

  Podnešena: 2017-09-27 12:39:24
  Tekst prijave: Prijava za saobraćajnu inspekciju. Da se izvrši kontrola teretnih vozila doo Ljubatović, nepostojeća firma. Sa njima vozi i Milićević. Bez ikakvih dozvola.

  Sekretarijat za opštu upravu

  # 90/2017 Zaključena

  Podnešena: 2017-09-26 14:06:04
  Tekst prijave: Na trotoaru parkiran divlji taxista.

  Sekretarijat za opštu upravu

  # 89/2017 Zaključena

  Podnešena: 2017-09-26 11:26:04
  Tekst prijave: Prijavljujem kabal kod zgrade "Socijalnog".

  Skupština Opštine

  # 88/2017 Zaključena

  Podnešena: 2017-09-26 11:23:28
  Tekst prijave: Prijava za uklanjanje, nisu po planu. Objekti na pjaci, sladoledi na Glavnom gradskom trgu !!!

  Skupština Opštine