(potrebno unijeti i broj i godinu)
 • Danas 7 dana 30 dana
 • Sve


 • Ukupno pronađeno 1779

  # 242/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-20 15:04:20
  Tekst prijave: Poštovani, Ovim putem prijavljujem problem ulične rasvjete koja nije u funkciji na lokaciji Risan, Bujevina,kat. parc. 928 K.O. Risan I, u naravi prilazni put za rusko naselje Roman Garden i napominjem da je isti problem već više puta prijavljen telefonskim putem ali ništa nije preduzeto na rješavanju.

  Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

  # 241/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-20 14:32:32
  Tekst prijave: ulicna rasvjeta ne radi u Daosinama (2 stuba)

  Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

  # 239/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-20 12:57:21
  Tekst prijave: Službenice u Građanskom birou ne umiju da pozdrave klijenta, ne zna se kada je pauza, i neljubazne su.

  Sekretarijat za opštu upravu

  # 238/2018 Na čekanju

  Podnešena: 2018-07-18 16:26:35
  Tekst prijave: Zatvoren ulaz na pontu ogradom i lancima. Obavješeteni smo od izvjesnog gospodina da na istoj ne možemo ući i boraviti.

  JP Morsko Dobro

  # 237/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-18 13:13:49
  Tekst prijave: Prijavljujem automobil koji blokira ulicu tokom već 5 godina.

  Komunalna policija

  # 236/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-17 15:50:06
  Tekst prijave: Obracam se inspektorima licno za uklanjanje reklame Adico banke na raskrsnici tj kruznom toku koji ugrozava saobracaj te rjesenje koje nije u skladu sa Zakonom. Stanari ne zele skupstinu. Te saglasnost bez skuptine stanara ne moze biti validna. Inspekcija i Policija dovoljno poznaju zakone. te ih molimo za uklanjanje. Od starta nemaju ciste papire za drzanje reklame te zahtjevamo uklanjanje

  Služba za inspekcijske poslove

  # 235/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-17 15:49:06
  Tekst prijave: Put u Perastu. Rupa nakon asfalta... 15 dana proslo od novog asfalta.

  Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

  # 234/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-17 15:46:54
  Tekst prijave: Potrebno staviti u funkciju jos jedan salter na sektor za urbanizam.

  Građanski biro

  # 233/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-17 15:43:33
  Tekst prijave: Dužinom cijelog bedema crkve svetog Mateja u Dobroti na donjem putu (najfrekventnija šetačka dionica u Kotoru) - 4 bandere su u jako lošem stanju, zarđale i neodržavane. Na slici u prilogu posljednja - koja je nakrivljena, sa postoljem potpuno špojedenim od rđe. Bezbjednost pješaka i vozila ugrožena.

  Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora

  # 232/2018 Zaključena

  Podnešena: 2018-07-16 23:25:16
  Tekst prijave: Skretanje u Daošine stub javne rasvjete ne radi...takođe i jedan na vrhu ulice

  Direkcija za Uređenje i Izgradnju Kotora